සයිටම් ආයතනය පිළිබඳ රජයේ ස්ථාවරය, ජනාධිපතිවරයා ලබන සඳුදා (23) දින ප්‍රකාශයට පත්කරනු ඇති බව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.
ඒ මහතා ඊයේ (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව පැවසුවේ සයිටම් ගැටලුවට දෙන තීන්දුව පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කළ විමසීමකට පිළිතුරු වශයෙනි.