එකම ජාතික පාසලක වසර 10කට අධික කාලයක් සේවය කළ ගුරුවරුන් 12,000ක පිරිසක් අතරින් 3000කට ආසන්න පිරිසක් හෙට සිට වෙනත් ජාතික පාසල්වලට මාරුකර හරින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ලබාදුන් උපදෙස් අනුවය.

පසුගිය වසර ගණනාවක් මුළුල්‍ලේ ඇනහිට තිබූ ජාතික ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

වඩාත් ප්‍රශස්ත ගුරු උපයෝජනයක් මගින් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ප්‍රමුඛතම මානව සම්පත යොදවා ගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම, දීර්ඝ කාලයක් එකම පාසලක සේවය කිරීම නිසා ඇතිවන ඒකාකාරී බව දුරුකරමින් නව අත්දැකීම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සැලසීම හා එමගින් ගුරු භවතුන්ගේ රාජකාරි අත්දැකීම් පරාසය පුළුල් කිරීම ඇතුළු අරමුණු කිහිපයක් ඉටුකර ගැනීම මෙම ජාතික ගුරුමාරු වැඩසටහනේ අපේක්ෂාවයි.

ජාතික ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තියට අදාළව ගුරුවරුන් සඳහා ස්ථාන මාරු ලබාදීම අදියර දෙකක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එහි පළමුවැන්නට අදාළව අ.‍පො.ස. උසස් පෙළ පන්තිවලට අදාළව ඉගැන්වීම සිදු කරන ගුරුවරුන් 3000කගේ ස්ථාන මාරු ඊයේ (12) සිට සිදු වේ. ඊට අදාළ ලිපි අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත හෙට දිනයේ දී භාරදීමට නියමිතය.

මීට අමතරව ජාතික පාසල්වල වසර 10කට අධික කාලයක් සේවය කළ ගුරුවරුන්ට ස්ථාන මාරු ලබාදීමේ වැඩසටහනෙහි දෙවැනි අදියර 2018 වසරේ ජනවාරියේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එහි දී 1 සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා වන ගුරුවරුන් 9000කට ස්ථාන මාරු ලබාදීමට නියමිතය.

අකිලා නදීශානි බණ්ඩාර