ජනාධිපති ‍ලේකම්වරයා සමග ඊයේ  පස්වරුවේ කළ සාකච්ඡාවකට පසු දුම්රිය වැඩවර්ජනය අත්හිටුවීමට වර්ජනයේ නියුතු වූ වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇත.

දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කළ අතර ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ මහතා පැවසූයේ ජනාධිපති ‍ලේකම්වරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව දුම්රිය වර්ජනය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කළ බවයි.

තිලක් පුෂ්පකුමාර