උතුරු දිග කැලිෆෝනියාවේ පැතිර යන ලැව් ගිනි හේතුවෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 23ක් දකවා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මේ වන විට අක්කර 17,000ක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක් සහ නිවාස 3500ගකට අධික සංඛ්‍යාවක් විනාශ වී ඇති බව සඳහන් වෙයි.
අතුරුදන්වී ඇති පුද්ගලයන් ගණන සියයකට වඩා වැඩි බවට ගණන් බලා තිබේ.
තවදුරටත් පවතින ලැව් ගින්න පැතිරීමේ අවදානම හේතුවෙන් පුද්ගලයින් විශාල පිරිසක් පදිංචි ස්ථානවලින් ඉවත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. පවත්නා වියළි කාලගුණ තත්වය ගිනි මැඩ පැවැත්වීම අසීරු කර ඇත.

59dbad1a4d26a.image gettyimages-859436454-e1507594266297