පොදු රාජ්‍ය මණ්‌ඩලයීය ක්‍රීඩා උළෙලේ ගිනි සිළුව අද සිට 16 වැනි දින දක්‌වා සිවු දිනක්‌ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ අධීක්‌ෂණය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවා තැබීමට එහි විධායක කමිටුව තීරණය කර තිබේ.
ලබන වසරේ (2018) ඔස්‌ට්‍රේලියාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත පොදු රාජ්‍ය මණ්‌ඩලයීය ක්‍රීඩා උළෙල සංවිධානය කිරීමේ විධායක කමිටුව පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේදී රැස්‌ වූ අතර එහි තීරණ සම්බන්ධයෙන් එදින පස්‌වරුවේ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා මුණගැසී දැනුවත් කොට තිබිණි.