කොළඹ තරු පන්තියේ හෝටල්වලින් වරක් භාවිත කර ඉවත් කරන ‍පොල් තෙල් ලීටර් 2000 ට අධික ප්‍රමාණයක් පිටකොටුව වෙළෙඳසල්වල නැවත අලෙවිය සඳහා තබා තිබියදී පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් ඊයේ (10) සවස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
භාවිතයෙන් ඉවත් කළ මෙම පොල්තෙල් සෞඛ්‍යයට හානිකර වන නමුත් ඒවා නගරාශ්‍රිත කුඩා හෝටල්වල ආහාර පිසීම් සඳහා අඩු මිලට විකිණීමේ ජාවාරමක් රට තුළ කලෙක සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
ඊට අමතරව වෙළෙඳසල්වල විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය බහා තිබූ බැරල්වල එම රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබියදීම ඒවාට ‍පොල්තෙල් දමා අලෙවියට තබන බවද ඊයේ වැටලීමේදී අනාවරණය වී ඇත.