ගම්පොළ නගර සභාවට මීටර් 100 ක්‌ පමණ දුරින් ඇති ගම්පොළවෙල පාලම මතින් ප්‍රදේශවාසීන් තම කසළ මලු මහවැලි ගඟේ ශාඛාවකට දැමීමට පුරුදු වීමත් සමඟ විශාල පාරිසරික ගැටලු රැසක් පැන නැගී තිබේ.
පේරාදෙණිය ජල යෝජනා ක්‍රමය මගින් මෙම ගඟේ ජලය නැවත ජනතාව වෙත ලබා දෙන අතර ලක්ෂයකට අධික පිරිසකගේ පානීය ජලය ඇතුළු අනෙකුත් ජල අවශ්‍යතා මෙමගින් සපිරේ.
ගම්පොළ නගරයේ කසළ ඉවත් කිරීමට ස්‌ථානයක්‌ නොමැතිව පැන නැගී ඇති ගැටලුව පිළිබඳව ගම්පොළ නගර සභාව ගඟ ඉහළ ප්‍රාදේශීය සභාව ඇතුළු බලධාරීන්ට පැවසුවත් ඒ පිළිබඳව ඔවුන් කිසිදු ක්‍රියා මාර්ගයක්‌ නොගන්නා බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

1