අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතා සහ අමාත්‍ය කබිර් හෂීම් යන මහත්වරුන්හට අද (11) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිත බව අනාවරණය වේ.

අමාත්‍යවරුන් දෙපළට ඊයේ මෙම කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට දන්වා තිබුණද ඔවුන් එය අද දිනය දක්වා කල් ලබාගෙන තිබුණු බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග රිවිරට අනාවරණය කළේ ය.