මාතර කොටවිල දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත් වූ 43 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙ‍ලේ දී දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස මීටර් 7.83 ක පිම්මක් සහිතව දුර පැනීම ඉසව්ව ජයගත් මධ්‍යම පළාතේ ජනක ප්‍රසාද් විමලසිරි සම්මාන ලැබූ අතර, දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය මීටර් 13.32 ක පිම්මකින් නව ක්‍රීඩා උළෙල වාර්තාවක් පිහිට වූ බස්නාහිර පළාතේ විදූෂා ලක්ෂානි විසින් දිනාගනු ලැබුවාය. ජය සංකේත ප්‍රදානයට අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත් සහ අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර එක්ව සිටියහ.

මීළඟට ලබන වසරේ පැවැත්වෙන 44 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල රත්නපුරදී සබරගමු දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පවත්වන බව ප්‍රකාශයට පත් විය.

Untitled-27