දකුණු පළාත් සභා හිටපු අමාත්‍ය වීරසුමණ වීරසිංහ මහතාට අද (26) පැවති දකුණු පළාත් සභා රැස්වීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ දෙවන පෙළ අසුනක් පනවනු ලැබ තිබුණි.

දකුණු පළාත් කී‍්‍රඩා හා ග‍්‍රාම සංවර්ධන ඇමති ධූරයේ කටයුතු කළ වීරසුමණ වීරසිංහ මහතා ඉකුත් 13 වැනි දින අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබූ අතර එම ඔහු දැරෑ අමාත්‍ය ධුරය දකුණු පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා යටතට පත් කරනු ලැබීය.

වීරසුමණ වීරසිංහ මහතාට ඇමති ධූරය අහිමි වීමෙන් පසුව දකුණු පළාත් සභාව පළමු වරට රැස්වූයේ අද (26) වන අතර එහිදී වීරසුමණ මහතා විශේෂ ප‍්‍රකාශයක්ද සිදුකළේය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ සාමාජික පක්ෂයක් වූ කොමිනියුස්ට් පක්ෂයට ලැබුණු ඇමති ධූරයේ තමන් කටයුතු කළ බව පැවසූ වීරසුමන මහතා සැප්තැම්බර් 12 වැනි දින තමන්ව ඇමති ධූරයෙන් ඉවත් කළ බවත් තවම ඒ බව ලිඛිතව හෝ වාචිකව තම පක්ෂයට දන්වා නොමැති බවද පැවසීය.

20 වැනි සංශෝධනයට විරුද්ධව ඡන්දය දීම එයට හේතුවක් වන්නට ඇති බව සඳහන් කළේය.

සමන් කුමාර- බූස්ස/ ලලිත් කම්කානම්ගේ – ගිංතොට