දුම්කොළ භාවිතය හේතුවෙන් ලංකාවේ දිනකට 58 දෙනෙක් මියයන බව දන්ත වෛද්‍ය විශේඥ හේමන්ත අමරසිංහ මහතා පවසයි.
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉකුත් දිනක නිකුත් කළ වාර්තාවට අනුව ලෝකයේ දුම්පානය හා දුම්කොළ භාවිතය හේතුවෙන් මිලියන 6 ක් මිය යන බවත් ලංකාවේ එය 21000ක් බවත් අනාවරණය කරගෙන තිබේ.