හක්කපටස් කෑම නිසා අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවූ අවුරුදු තුනහමාරක් පමණ වයසැති වල් අලි පැටවකු හම්බන්තොට වනජීවී නිලධාරීන්ගේ හා උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණේ පශු වෛද්‍ය විජිත පෙරේරා ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණට රැගෙන යෑමට කටයුතු කෙරිණි.

හම්බන්තොට යෝජිත අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතයේ තම්මැන්නාව වැව ආසන්න ප්‍රදේශයේදී හක්කපටස් කෑමෙන් මුඛය තුවාල වී අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවූ මෙම අලි පැටියා පිළිබඳ ප්‍රදේශවාසීන් හම්බන්තොට වනජීවී නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබිණි.

ඒ අනුව හම්බන්තොට වනජීවී නිලධාරීන් ඉකුත් 11 වැනි දින පෙරවරුවේ රක්ෂිතය තුළ සිදුකළ සෝදිසි කිරීමේදී අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවූ මෙම අලි පැටියා සොයාගෙන තිබිණි.

පසුව එම ස්ථානයට පැමිණි උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණේ පශු වෛද්‍ය විජිත පෙරේරා මහතා ඇතුළු නිලධාරීහු අලි පැටවා නිර්වින්දනය කර ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදුකළහ.

දින කිහිපයක් තිස්සේ නිරාහාරව සිටීම නිසා අලි පැටවා දැඩි අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවූ බැවින් වැඩිදුර ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණ වෙත රැගෙන යාමට නිලධාරීන් පසුගිය (11) වැනි දින පස්වරුවේ කටයුතු කෙරිණි.

අජිත් පුෂ්පකුමාර-අම්බලන්තොට