අද මධ්‍යාහ්න 12.00 සිට පුරා දින දෙකක් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බවට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංවිධානය සිදු කොට ඇති ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් අද (13) සිට ලබන 20 වෙනිදා දක්වා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියලු සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇත.
එහි සාමාන්‍යාධිකාරි ඒ.කේ.සමරසිංහ මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයකින් මේ බව දැනුවත් කර තිබේ.