නියඟයෙන් පසුව ලැබුණු වර්ෂාවත් සමඟ ඇට්ටේරියා ශාකවල මල් හට ගෙන ඇත.

වයඹ පළාතේ පුෂ්පය ලෙස නම් කර ඇති ඇට්ටේරියා මල් මේ දිනවල ප‍්‍රදේශය පුරා මිහිරි සුවඳක් විහිදුවමින් පිපී තිබෙයි.

ආයුර්වේද වෛද්‍ය ශාස්ත‍්‍රයේදී ඇට්ටේරියා ගසට ඉහළ වටිනාකමක් ලැබෙයි.

ආයුර්වේද වෙදකමට ඇට්ටේරියා ගසේ පංචාගයම යොදා ගනියි.

ඉදිමුම්, කුෂ්ඨ, සුදු කඹර, වමනය, පණු අමාරු, මුත‍්‍ර අාබාධ, අජීරණය, අතීසාරය, කැඬුම් බිඳුම් හා අක්ෂි අබාධ ඇතුළු රෝග රැසකට ඇට්ටේරියා ශාකයේ පංචාගය භාවිතා කරන බව පැවසේ.

ඉෂාරා ජයසිංහ – පුත්තලම

aaaa2a3a4