මේෂ – මිශ්‍රපලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී යම් යම් බාධා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු වීම තුළ අවහිරතාවන්ට මුහුණ දීම සිද්ධ වේ. එම නිසා ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අහිතකර නොවූවත් ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ඇති නොවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන අඩුවේ. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. සමගිය, සාමයට තදබල බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් පෙන්වයි.

අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට නැඹුරු වේ. ඒ තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලැබිය හැක.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

වෘෂභ – බාධා එල්ල වේ
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම යහපත් තත්ත්වයක් උදා නොවේ. හිටිහැටියේ මතු කරන අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතු වීම තුළ මුදල් වියදම් ඉහළ යාමක් පෙන්වයි. මිල මුදල් නාස්තිවීම්වලට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවින් මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා  කටයුතුවලදී විශේෂයෙන්ම හවුල් කටයුතු කරගෙන යෑමේදී බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැක. බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සුබදායකයි. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කරන්න. නොඑසේ නම් සමගිය සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි බැවිනි.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

මිථුන – ලාභ ලබයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත් වේ. නිතරම කෙටි ගමන් බිමන් යෙදෙයි. අලුතින් කරන කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලැබිය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදාවේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට තදබල ලෙස බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අයහපත් නොවේ. සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු සිද්ධ වනු ඇත. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

කටක – ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් කිසියම් අන්දමක වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා කළත් වියදම් පක්ෂය පාලනය කරගැනීමට ඔබට අපහසු නිසා මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් ප්‍රවේශ විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ණයතුරුස් වීමේ ඉඩක් පවතින බැවිනි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී යම් යම් අවහිරතා බාධා, ප්‍රමාදතාවන්ට ඉඩ නැත්තේද නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවල නියුක්තව සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට හැදෑරීමට අවස්ථාව සැලසේ. ගමන්බිමන් තරමක් අධිකයි.
ජය වර්ණය – ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය – 02

සිංහ – ක්‍රමයෙන් දියුණුව
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී විශේෂයෙන්ම උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් කරගත හැක. කෙසේද වුවත් ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂයද ඉහළ යනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි නිසා ප්‍රවේශම් විය යුතුය. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමුකළ යුතු වේ. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ පමණක් කිසියම් මාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. ගමන් බිමන් තරමක් අධිකයි. සෞඛ්‍යය ගැන කල්පනාකාරී වන්න.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 01

කන්‍යා – අන්‍ය සහාය ලැබේ
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම නරක නොවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගනී. වියදම් පක්ෂය ටිකක් ඉහළ යයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්ෂේත්‍රයේදී නම් අන්‍ය සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගත හැක. උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුද එක්තරා ප්‍රමාණයකට යහපත් වේ. දරුවන්ගේ දේවලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන දේවලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගනී. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට ක්‍රමයෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගනී. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතු කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමුවේ.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

තුලා – සමපලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය, ආධාරය, උපකාරය ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක නොවේ. යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට ඉඩ පවතී. එම නිසා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තරමක් බුද්ධිමත්වද, විමසිලිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම අයහපත් නොවේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. අධ්‍යාපන අංශයේ නියුක්ත අයට උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ආගමික සහ සමාජීය අංශයට වැඩිපුර නැඹුරුවක් පෙන්වීම තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද උදා කරනු ඇත. ගමන් බිමන් අධිකයි. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු සාර්ථක වේ.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

වෘශ්චික – කල්පනාකාරී වන්න
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ තමාගේ ආදායම් මාර්ග පුළුල් කරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට ඉඩ පෙන්වයි. එම නිසා ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සමගියට සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැයවේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වැටීම් තැළීම් තුවාල අනතුරු පීඩාදියට ඉඩ පවතින බැවිනි. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට තම විෂයන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතුවල නියුක්ත වීමට ඉඩකඩ සැලසේ.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

ධනු – බාධා සහිතයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවින් තරමක් විමසිලිමත්වද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී කල්පනාකාරී වන්න. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබාගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු එක්තරා ප්‍රමාණයකට යහපත් වේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදාකර ගනී. ප්‍රීති උත්සව ප්‍රිය සම්භාෂනවලට සහභාගි වීමේ ඉඩක් පවතී.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

මකර – ලාභ ප්‍රයෝජන ගෙනදේ
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී සුළු සුළු බාධාකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු වුවද ඒවා මැඬපවත්වාගෙන කටයුතුවල නියුක්ත වී කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. අලුත් කටයුතු කිහිපයකට සැලසුම් සකස්කරගනී. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත් වේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් සුබදායක වේ. වාසි ගෙනදේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ක්‍රමානුකූලව සිදුවේ. ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක. තමාගේ සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

කුම්භ – වාසි ලැබේ
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත් වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලැබේ. විශේෂයෙන්ම වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවට කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරයි. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගනී. එසේම තම කටයුතු උදෙසා අලුත් සැලසුම් කිහිපයක් සකස් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගියට සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 08

මීන- මිශ්‍රපලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ගැටලු ඉස්මතු කළ හැක. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී බුද්ධිමත් වන්න. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබයි. ලැබිම්වලට යහපත්ය. එසේද වුවත් යම් යම් අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතු වීම තුළ වියදම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද විමසිලිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතුවලට කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ.
ආගමික සහ පුණ්‍ය කටයුතුවලට සහභාගි වීම තුළ සාමයද, සැනසීමද උදාකර ගනී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී
ජී.ඇම්. ගුණපාල