මේෂ – බාධා මැද දියුණුව
තමාගේ කටයුතු කරගෙන යෑමේදී සුළු සුළු වශයෙන් වුවද බාධා අවහිරතාවන් ඉස්මතු වුවද ඒවා මැඬපවත්වාගෙන තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගත හැක. ආදායම් තත්ත්වය වැඩිවේ. කෙසේද වුවත් උත්සාහයන්ගේ ප්‍රතිඵල ලැබේ. විටෙක සිතේ සතුට ඇතිවන සමාගම් පැවැත්වීමට ඉඩ සැලසේ. ගෙදරදොර කටයුතු ක්‍රමයෙන් යහපත් වේ. දුරබැහැර ගමන්වලටද ඉඩ පවතී. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. ආගමික අංශයට හිත නැඹුරු වේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම්විය යුතුය.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

වෘෂභ – කල්පනාකාරී වන්න
ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ ආදායම් මාර්ග කිහිපයක්ම උදාකරගත හැක. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පාලනය කරගැනීම ඉතා අසීරුය. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී කල්පනාකාරීවද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුත්තේය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට තද ලෙස බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ගමන් බිමන් අධිකයි. හවුල් කටයුතු වලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුය.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

මිථුන – වාසි ගෙනදේ
සතුරු කරදර බාධා ඉස්මතු වුවද ඒවා මැඬපවත්වාගෙන සතුරන් පරාජය කළහැකි කාලයකි. ලෙඩරෝග තිබුණේ නම් ඒවායින් සුවය ලැබේ.  සුදුසු වයසේ පසුවන අයට මංගල යෝජනා ඉදිරිපත් වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත් වේ. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් සුබදායකය. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග වර්ධනය කරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායක තත්ත්වයක් උදා කරයි. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුය.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

කටක – මිශ්‍ර පල
අලුත් දේවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට අවහිරතා එල්ල වනු ඇත. දරුවන්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් හැදෑරීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වැටීම්, තැළීම්, තුවාල පීඩාදියට ඉඩ පවතින බැවිනි.
ජය වර්ණය – ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය – 02

සිංහ – සහනශීලී වේ
ශරීර සනීපය ඇති කරයි. අසනීපයෙන් සිටියේ නම් සුවයක් ලැබේ. ණය තුරුස්වලින් නිදහස් වීමට පුළුවන. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට කිසියම් වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා කරයි. කරදරවලින් තරමක සහනයක් ලබනු ඇත. තමාගේ මතයේ සිට ක්‍රියා කරයි. ඒ තුළ තරමක් හිතුවක්කාරීද වේ. කෙසේද වුවත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ යෙදී සිටින අයට උගතුන්ගේ ආශ්‍රය ලැබේ. ආධාරය හා උපකාරය ලැබේ. කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරයි. නිවසට අවශ්‍ය බඩු මිලදී ගැනීමට ඉඩ ලැබේ. ලාභ ප්‍රයෝජන ලබයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී රාජකාරි වශයෙන් සුබදායකයි. ගමන් බිමන් අධික වේ. ඒවා බොහෝදුරට රාජකාරි ගමන් වේ. වැටීම් තැලීම් තුවාල යනාදියෙන් ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 01

කන්‍යා – අන්‍ය සහාය
කලින් පැවැති තත්ත්වයට වඩා දියුණුවට කටයුතු සැලසේ. යහපත් වුවද මිහිරි වූද ආහාරපාන වර්ග ලැබෙන කාලයකි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් සුබදායකයි. හදිසි ලාභ ප්‍රයෝජනවලට ඉඩ පවතී. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත්ය. තම වැඩකටයුතුවල සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුය. කල්පනාකාරී විය යුතුය. ගමන් බිමන් අධික වේ.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

තුලා – මිශ්‍ර පලි
සැලසුම් වෙනස් කළද ඒ සඳහා ඇති කරන ප්‍රතිඵල එතරම්ම විශාල නොවේ. යම් යම් අඩුපාඩු ආකූලතා ව්‍යාකූලතා මධ්‍යයේ ක්‍රියා කිරීමටද සිදුවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබාගත හැක. උත්සාහයන්ගේ ප්‍රතිඵල ඒ සම්බන්ධයෙන් ලැබේ. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට බාධා අවහිරතා සහිතයි. උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. ගමන් බිමන් අධිකයි. ආගමික අංශයට නැඹුරු වීම තුළ සහනයක් සැනසීමක් ලබයි.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

වෘශ්චික – දියුණුව ප්‍රමාදයි
මිල මුදල් ලැබිම යහපත් වුවද වියදම් පාලනය කරගැනීම අපහසු වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. අන්‍යයන්ගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. විටෙක ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. ආගමික අංශයට නැඹුරු වීම තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලැබිය හැක. අනතුරු පීඩා, තුවාලවලින් ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

ධනු – සම පල
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී යම් යම් බාධා අවහිරතා මධ්‍යයේ තම කටයුතු කරගැනීමට සිදුවේ. සිත් තැවුල් සිත් පීඩා මතුකළ හැක. අදහස් කරන කටයුතුවලට හැම පැත්තෙන්ම කරදර ඇතිකළ හැකි නිසා ඉතාමත් ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් සාමාන්‍ය වේ. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න. නිෂ්ඵල දෙයට වියදම් දැරීමට සිදුවේ. නොකළ වැරදිවලට අපහාස, චෝදනා එල්ල වන නිසා සමාජීය කටයුතුවලදී සැලකිලිමත් විය යුතුය. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට බාධා අවහිරතා ගැටලු ඇතිකළ හැක. අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන තද උත්සාහයකින් ක්‍රියා කළ යුතුයි. සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය  – 03

මකර – වාසි සහිතයිි
රාජකාරි ගමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි සහගතයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් ප්‍රගතියක්ද ලබයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් හැදෑරීමට අවස්ථාව සැලසේ. ඒ තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. තරුණ තරුණියන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා වර්ධනය වේ. ආගමික අංශයට නැඹුරු වී ක්‍රියා කිරීම තුළ සහනයක් සැනසීමක් ලබයි.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 08

කුම්භ – සුබයිි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත් වාතාවරණයක් ක්‍රමයෙන් උදාවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවී ක්‍රියා කිරීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදාවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. වාසිදායක තත්ත්වයක් ගෙනදේ. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂයද අධිකයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගනී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල ප්‍රගතියක් පෙන්වයි. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ කිසියම් අන්දමක සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න. උෂ්ණාධික රෝග, ‍ලේ දූෂ්‍යාබාධ බලපායි
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

මීන – බාධා සහිතයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදෙන අයට කිසියම් අන්දමක සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරයි. ගෙදරදොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රිය ාකළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී
ජී.ඇම්. ගුණපාල