මේෂ – වියදම් අධිකයි
දුර බැහැර ගමන් යෙදේ. බොහෝවිට ඒවා නිශ්ඵල වීමේ ඉඩ පවතී. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු විය හැකි නිසා තරමක් කල්පනාකාරී විය යුත්තේය. ආර්ථික වශයෙන් ආදායමක් ලැබුණද හිටි අඩියේ ඉස්මතු කරන සිද්ධීන් තුළ වියදම් පක්ෂය පාලනය කරගැනීම අසීරු වේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත් වුවත් විටෙක වචන පාවිච්චියේදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන්න. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට යම් යම් බාධා අවහිරතා මතුවීමේ ඉඩක් පවතී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. උෂ්ණාධික රෝග, මූත්‍රා රෝගාදියට ඉඩ පවතින බැවිනි.
ජය වර්ණය – රතු: ජය අංකය – 09

වෘෂභ – කෙටි ගමන් බහුලයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් වුවද ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිම අසීරුය. ආදායම් මාර්ගවලට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවින් මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට බාධා ගෙනදිය හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා ප්‍රමාණයකට සාර්ථක වේ. කෙටි ගමන් බිමන් බහුලයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී යම් යම් බාධා ඇතිකළ හැකි බැවින් ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යෑමේදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. අනතුරු පීඩා, තුවාල, වැටීම්, තැලීම් යනාදියට ඉඩ පවතින නිසා ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – නිල්: ජය අංකය – 06

මිථුන – දරුවන් ගැන විමසිලිමත් වන්න
විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ මිල මුදල් ලැබිම් මාර්ගයන් උදාකරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබයි. වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදාවේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත් අන්දමින් සිදුකර ගනී. තම තත්ත්වය උසස් කරගැනීමේ හැකියාවන් ලබාගනී. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. සමගිය සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදාකරගත හැක. ගමන් බිමන් බහුල වේ. ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – කොළ: ජය අංකය – 05

කටක – මුදල් කටයුතු ප්‍රවේසමෙන්
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත් වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග පාදාගත හැක. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා එල්ල වනු ඇත. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන්න. ඔවුන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – ක්‍රීම් පාට: ජය අංකය – 02

සිංහ – උත්සවවලට සහභාගි වේ
ඥාති මිත්‍රාදීන් තමා සොයාගෙන පැමිණේ. ඒ තුළ සුළු වශයෙන් හෝ උත්සව පවත්වන්නට සිදුවේ. රසවත් කෑමබිම සංග්‍රහ ලැබිමට පුළුවන. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. තම තත්ත්වය උසස් වේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමුකළ යුතුය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික අංශයට සමාජීය අංශයට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රතු : ජය අංකය – 01

කන්‍යා – බලා‍පොරොත්තු ඉටුවේ
අන්‍යයන්ගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ වැඩ කටයුතු කිහිපයක් සඵල වන අතර බලා‍පොරොත්තු වූ වැඩ කටයුතු කිහිපයක් සාර්ථක වේ. ඉෂ්ට සිද්ධ වේ. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු යහපත්ය. සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද ලබයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ගෙනදේ. ආදායම් ලැබිම අතින්ද සුබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථකයි. සමාජීය සහ ආගමික අංශයේ කටයුතුවලට වැඩිපුර යොමුවීමක් පෙන්වයි. ඒ තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද උදා කරනු ඇත. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වියයුතුයි.
ජය වර්ණය – කොළ: ජය අංකය – 05

තුලා – විදෙස් කටයුතු සුබයි
එතරම්ම සුබදායක නොවේ. ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක නොවේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා නොකරයි. අන්‍ය සහයෝගය හරියාකාරව ඉටු නොවේ. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු යහපත්ය. සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගියට සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථකයි. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ආගමික අංශයට නැඹුරු වන අතර ඒ තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලබයි. ගමන් බිමන් බහුල වේ.
ජය වර්ණය – නිල් : ජය අංකය – 06

වෘශ්චික – බාධා මධ්‍යයේ දියුණුව
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තමාගේ කටයුතුවලට බාධා අවහිරතා, ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ද උද්ගත වීම නිසා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු විය හැක. එසේම කාර්යබහුලත්වය තුළ අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු කිහිපයක්ම අතපසු විය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට තදබල බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ ලැබේ.
ජය වර්ණය – රතු : ජය අංකය – 09

ධනු – කල්පනාකාරී විය යුතුයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි නිසා තරමක් කල්පනාකාරීව වැඩකටයුතුවල නියුක්ත විය යුතුයි. කෙසේද වුවත් අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද උදාකර ගනී. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ගෙනදේ. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුය. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. සමාජීය සහ ආගමික අංශයට වැඩි නැඹුරුවක්ද පෙන්වයි. ගමන් බිමන් අධිකයි. සෞඛ්‍යය ගැන කල්පනාකාරී විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රන්වන්: ජය අංකය – 03

මකර – දියුණුවක් ලබයි
වන්ද ඉටු කරයි. උත්සවවලට, ප්‍රිය සම්භාෂණවලට සහභාගි වීමට සිදුවන අතර ඒ තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. ඥාති මිත්‍රාදීන් තමා සොයාගෙන පැමිණේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා කෙරේ. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්තව සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ආගමික අංශයට වැඩි නැඹුරුවක් පෙන්වයි.
ජය වර්ණය – නිල් : ජය අංකය – 06

කුම්භ – වෙළෙඳාමෙන් ජය
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදාවන නිසා තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල නොලැබේ. එම නිසා බුද්ධිමත් විය යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් නම් අයහපත් නොවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථකයි. ප්‍රිය සම්භාෂණ, උත්සවවලට සහභාගි වනු ඇත. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික සහ සමාජයීය කටයුතුවලට හිත ඇදී යයි. ඒ තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද උදා කරයි.
ජය වර්ණය – නිල් : ජය අංකය – 08

මීන – විවිධ ආදායම් මාර්ග
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්ෂේත්‍රයේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි නිසා කල්පනාකාරී වන්න. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී සැලකිලිමත් නොවුවහොත් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුළින් ආදායම් ලබයි. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. ගමන් බිමන් අධිකයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ඉතාමත් ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – රන්වන් : ජය අංකය – 03

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී
ජී.ඇම්. ගුණපාල