කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දමිළ පාසල් හැට දෙකෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට වසරකට සිසුන් දාහක් – එක් දහස් පන්සියක් පෙනී සිටියත් වසරකට සමත් වන්නේ සිසුන් පහළොවක්, විස්සක් අතර ප්‍රමාණයක්. ෙමි තරමට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය දමිළ පාසල්වල කඩා වැටිලා. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා තිඛෙන්නේ පාසල්වල පවතින ගුරු හි`ගය බව සබරගමුව පළාත් සභාව් අධ්‍යාපන අධීඬණ මන්ත්‍රි අන්නමලේ බාස්කරන් මහතා පවසයි. එA මහතා ෙමි බව ප්‍රකාශ කළේ මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ස`දහා පෙනී සිටින සිසු සිසුවියන් ස`දහා යටියන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගී වෙමිනි.

ෙමි ආකාරයට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය කඩා වැටීම තුළින් අපොස සමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ සමත් වන ප්‍රතිශතය අඩු වන අතර එA තුළින් විශ්වවිද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලබන ප්‍රමාණය ද පහළ යනවා. ඉන් පසු ගුරු පත්වීම් ස`දහා සම්මුඛ පරීඬණ කැ`දවීමේදී එයට ඉල්ලූමි කළ හැකි සුදුසුකම් තිඛෙන සිසුන් සොයා ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. මේ තත්ත්වය මග හරවා ගැනිම ස`දහා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය දියුණු කළ යුතුය. මේ තත්ත්වය මග හරවා ගැනීම ස`දහා පාසල්වල පවතින ගුරුහි`ගය පියවීම ස`දහා ඉදිරියේදී තවත් දමිළ මාධ්‍ය ගුරුවරු බ`දවා ගැනීමට කටයුතු කරනවා.
මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල ඉහළ දැමීම ස`දහා මේ වනවිට යටියන්තොට. දැරණියගල, දෙහිඕවිට, කෑගල්ල නගරවල නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් සංවිධානය කර තිඛෙනවා.

ඒ. ඩී. ඒ. නිශාන්ත – අවිස්සාවේල්ල විශේෂ