වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය ගැසට් කිරීම කිසි විටෙක කල් දමන්නේ නැතැයි සෞඛ්‍ය ‍පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවසීය.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය ගැසට් කිරීම වසර ගණනාවක් තිස්සේ ප්‍රමාද කළේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය බවටද ඔහු චෝදනා කළේ ය.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය ගැසට් කිරීම කල් දැමීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා උත්සාහ දරන්නේ යැයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය කළ ප්‍රකාශයන් පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඔවුන් කරන ප්‍රකාශ සියල්ල අසත්‍ය බවයි.

ඉහත ප්‍රමිතිය සකස් කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡා මගහරින ලද මෙම සංගමය මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වමින් ජනතාව නොමග යවන බවද ඔහු පැවසීය.

ප්‍රමිතිය ගැසට් කිරීම 2015 වසරෙන් පසු තමන් විසින් ආරම්භ කළ බවත්, දැනට එය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ භාෂා පරිවර්තනයේ පවතින බවත් පැවසීය. එම කටයුතු නිමා වූ වහාම කඩිනමින් එය ගැසට් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ