ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය කුමාරසිරි රත්නායක මහතා ධුරයෙන් ඉවත් කර එම ධුරය සඳහා හිටපු පළාත් අමාත්‍යවරයකු වන අනුර විදානගමගේ මහතා පත්කර තිබේ.

විදානගමගේ අමාත්‍යවරයා ඊයේ (10) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් අතර මෙම පත්කිරීම දේශපාලන කාරණා කිහිපයක් පදනම් කරගනිමින් සිදුකර ඇතැයි වාර්තා වේ.

අනුර විදානගමගේ මහතා නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිව්රුම් දීමේ අවස්ථාව සඳහා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.පී. ජයසිංහ මහතාද කැ`දවා ඇත.

සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂණ, වනිතා කටයුතු සහ සමාජ සුබසාධන අමාත්‍ය ධුරයේ දිව්රුම් දුන් විදානගමගේ මහතා පසුගිය ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටතේ තරග කර මනාප 59316ක් ලබාගනිමින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථමයා බවට පත්විය. අනතුරුව ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඒ මහතා ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ හා හරින් ප්‍රනාන්දු යන මහ ඇමැතිවරුන් දෙදෙනා යටතේම කටයුතු කළේය.

චාමර සම්පත් දසනායක මහතා මහ ඇමැති ධුරයට පත්වීමෙන් පසුව සිදුවූ අමාත්‍ය මණ්ඩල වෙනසේදී අනුර විදානගමගේ මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කර එම අමාත්‍ය ධුරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උපාලි සමරවිර මහතා පත්කරනු ලැබි‚. මේ අනුව විදානගමගේ මහතා ඊයේ(10) නැවතත් ඌව පළාත් අමාත්‍යවරයකු වශයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාව කටයුතු කළ කුමාරසිරි රත්නායක මහතා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටතේ තරග කර දිස්ත්‍රික්කයෙන් දෙවනියා බවට පත්වූයේ මනාප 59 285ක් ලබාගෙනය.

එෆ්. අස්ලාම්