විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩකයා ලෙස අත්පන්දු ක්‍රීඩක කේ.එස්. කුමාර කුසලානය බන්ධනාගාර අමාත්‍ය ඩී.එච්. ස්වාමිනාදන් හා ‍පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර අතින් ලබා ගනිමින්.

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය වසර හතකට පසුව පසුගියදා කිංග්ස්බරි හෝටලයේදී පැවැත්වීම විශේෂත්වයක් වූයේ දක්ෂතාවන්ට නියම ඇගයීමක් කලකට පසුව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු සේවකයින්ට ලැබුණ හෙයිනි.

බන්ධනාගාර හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ඩී.එච්. ස්වාමිනාදන්, ‍පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර සමගින් සුවිශේෂ අමුත්තකු මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන අමුත්තන් ලෙස සිටීම කාගේත් අවධානයට යොමු විය. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු සුපිරි පිතිකරු අරවින්ද ද සිල්වාය. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු මෙන්ම ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයකු ලෙසද ක්‍රියා කිරීම නිසා ක්‍රීඩාවට වඩාත් වැඩි අවධානයක් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයන්ට ලබාදෙමින් ක්‍රීඩාවේ වැදගත්කම නිතැතින්ම පෙන්වා දෙයි. මෙම සොඳුරු සැඳෑවට හිටපු බන්ධනාගාර ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කිහිප දෙනකුටම ආරාධනා කොට තිබුණි. ඒ අතර හිටපු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර හොකී ක්‍රීඩකයකු වූ ලක්ෂ්මන් අබේගුණවර්ධන, හිටපු රාජ්‍ය සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු වූ ලාල් වික්‍රමසිංහ, රංජිත් ඒකනායක, රංජිත් කුලතුංග, ගුණරත්න කුරුප්පු හා ඒ. බස්නායක ද වූහ.

මෙම වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවයේ 2017 විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩකයා ලෙස අත්පන්දු ක්‍රීඩක කේ.එස්. කුමාර සම්මාන දිනූ අතර තවත් ක්‍රීඩා රැසක් එනම් වොලිබෝල්, ක්‍රිකට්, පාපන්දු, මලල ක්‍රීඩා ආදී දක්ෂතාවන් සඳහා ක්‍රීඩකයන් වර්ණ ලබා ගැනීම කැපී පෙනුණි. දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව වූයේ මලල ක්‍රීඩිකා පී. මෛත්‍රීරත්නය.

ඡායාරූප : ටෙරාන් නානායක්කාර

ශ්‍රී ලංකා සුපිරි පිතිකරු අරවින්ද ද සිල්වා හිටපු රාජ්‍ය සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලාල් වික්‍රමසිංහ හා හිටපු ජාත්‍යන්තර හොකී ක්‍රීඩක හා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ලක්ෂ්මන් අබේගුණවර්ධන සමගින්.
ශ්‍රී ලංකා සුපිරි පිතිකරු අරවින්ද ද සිල්වා හිටපු රාජ්‍ය සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලාල් වික්‍රමසිංහ හා හිටපු ජාත්‍යන්තර හොකී ක්‍රීඩක හා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ලක්ෂ්මන් අබේගුණවර්ධන සමගින්.
  චන්දන ඒකනායක වෙත මලල ක්‍රීඩා වර්ණ ආනන්ද විදුහල්පති එස්.ජී. කීර්තිරත්න වෙතින් ප්‍රදානය කරමින්.

චන්දන ඒකනායක වෙත මලල ක්‍රීඩා වර්ණ ආනන්ද විදුහල්පති එස්.ජී. කීර්තිරත්න වෙතින් ප්‍රදානය කරමින්.
 චතුරංගි ජයවර්ධන බැඩ්මින්ටන් වර්ණ අරවින්ද ද සිල්වා අතින් ලබමින්. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ශාන්ත රත්නායක ද මෙහි වේ.

චතුරංගි ජයවර්ධන බැඩ්මින්ටන් වර්ණ අරවින්ද ද සිල්වා අතින් ලබමින්. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ශාන්ත රත්නායක ද මෙහි වේ.
වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවයට පැමිණි ප්‍රධාන අමුත්තන් ශ්‍රී ලංකා සුපිරි පිතිකරු අරවින්ද ද සිල්වා, ‍පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර, බන්ධනාගාර අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ගාමිණී ජයසිංහ, තුෂාර උපුල්දෙණිය, තිස්ස ජයසිංහ, ඒ.එල්. රංජිත් හා ශාන්ත ප්‍රනාන්දු ද මෙහි වෙති.
වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවයට පැමිණි ප්‍රධාන අමුත්තන් ශ්‍රී ලංකා සුපිරි පිතිකරු අරවින්ද ද සිල්වා, ‍පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර, බන්ධනාගාර අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ගාමිණී ජයසිංහ, තුෂාර උපුල්දෙණිය, තිස්ස ජයසිංහ, ඒ.එල්. රංජිත් හා ශාන්ත ප්‍රනාන්දු ද මෙහි වෙති.
හිටපු බන්ධනාගාර ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කලකට පසුව එකට හමුවී වමේ සිට රංජිත් ඒකනායක, ලක්ෂ්මන් අබේගුණවර්ධන, රංජිත් කුලතුංග, ගුණරත්න කුරුප්පු හා ඒ. බස්නායක.
හිටපු බන්ධනාගාර ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කලකට පසුව එකට හමුවී වමේ සිට රංජිත් ඒකනායක, ලක්ෂ්මන් අබේගුණවර්ධන, රංජිත් කුලතුංග, ගුණරත්න කුරුප්පු හා ඒ. බස්නායක.
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කුසලතා සහතික බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ අරවින්ද ද සිල්වා අතින් ලබා ගනිමින්. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ ද මෙහි වේ.
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කුසලතා සහතික බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ අරවින්ද ද සිල්වා අතින් ලබා ගනිමින්. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ ද මෙහි වේ.
දක්ෂතම මලල ක්‍රීඩිකාව ලෙස පී. මන්ත්‍රීරත්න බන්ධනාගාර අමාත්‍ය අතින් වර්ණ ලබා ගනිමින්.
දක්ෂතම මලල ක්‍රීඩිකාව ලෙස පී. මන්ත්‍රීරත්න බන්ධනාගාර අමාත්‍ය අතින් වර්ණ ලබා ගනිමින්.