වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය ගැසට් කිරීම සඳහා කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ප‍්‍රමිතිය ගැසට් කිරීම 2015 වසරෙන් පසු තමන් විසින් ආරම්භ කළ බවත් එය දැනට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ භාෂා පරිවර්තනයේ පවතින බවද අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.