දුම්රිය පීලි පැනීමක් හේතුවෙන් ආපදාවට පත්වී තිබෙන උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ හැටන් සහ කොටගල අතර අඩි හැටේ පාලම ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මේ වන විට කඩිනමින් සිදුවෙමින් පවතියි.

ඒ සඳහා දුමිරිය දොර්තෙමින්තුව සතු කුඩා දුම්රිය දොඹකරයක සහයෝගය ලබා ගෙන ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලම් අංශයේ ප‍්‍රධාන ඉංජිනේරු රංජිත් විජේසිරි මහතා සඳහන් කරයි.

ආපදාවට පත් වී ඇති පාලම අලුත්වැඩියාව සඳහා සති තුනක පමණ කාලයක් ගත විය හැකි වුවද හැකි ඉක්මනින් එම අලුත්වැඩියා කටයුතු අවසන් කර උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම තම බලාපොරොත්තුව බව විජේසිරි මහතා පැවසීය.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් වන තෙක් එහි දුම්රිය ධාවනය කොළඹ සිට හැටන් සහ බදුල්ලේ සිට කොටගල දක්වා සිදුවන අතර දුම්රිය ස්ථාන අතර මගීන් හුවමාරුව ලංගම බස්රථවලින් සිදුවේ.

එම මාර්ගයේ ධාවනය වන භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන දුම්රිය කිහිපයක් මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් වෙන තෙක් අවලංගු කිරිමට දුම්රිය පාලක මැදිිරිය කටයුතු කර තිබේ.

පසුගිය 13 වැනිදා තැපැල් දුම්රියක් පීලි පැනීමෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ මෙම පාලම ආපදාවට පත්විය.

රංජිත් රාජපක්ෂ- හැටන්

h1h2h3h4h5