ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ විනය විරෝධී ලෙස හැසිරෙන මන්ත්‍රීවරුන්ට දඬුවම් ලබාදීමට හැකි නීති කඩිනමින් සකස් කිරීමට යෝජනා වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ‍ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍යවේදීන් සඳහා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති දෙදින වැඩමුළුව අමතමින් මහ ‍ලේකම්වරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග සංශෝධනය කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති සකස් කිරීමටත් එසේ විනය කඩ කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවයට හානිකර ලෙස හැසිරෙන මන්ත්‍රීවරුන්ට සති අටක කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය නීති සකස් කිරීමට යෝජනා වී ඇති බව මහ ‍ලේකම්වරයා කියා සිටියේය.

සුජිත් කෝනාර