කලමැටිය අභය භූමි රක්ෂිතයේ අනවසරයෙන් සිප්පි කැණීම් කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනකු කලමැටිය අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලයේ නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදුව අඟුණුකොළපැලැස්ස මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

ඉකුත් 14 වැනි දින කලමැටිය වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරින් අභය භූමි රක්ෂිතයේ කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී නීති විරෝධීව රක්ෂිතය තුළ සිප්පි කැණීම් කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනකු හා සිප්පි පුරවා තිබූ ට්‍රැක්ටර් රථයක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සැකකරුවන් හුංගම කිවුල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 25 හා 29 යන වයස්වල පසුවන්නන් බව නිලධාරීහු පවසති. මෙම මෙහෙයුම කලමැටිය වනජීවී අඩවි ආරක්ෂක උත්පල අධාරංග, අඩවි සහකාර එල්.ටී. ධම්මික වනසත්ව නියාමක චමිල් ප්‍රදීප් ඩබ්. සී. ජානක, තිළිණ ගුණවර්ධන සහ ටී. ටී. එස්. අලහකෝන් යන නිලධාරින් විසින් කරන ලදී.

අජිත් පුෂ්පකුමාර – අම්බලන්තොට