එස්.එස්.සී. ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපති සමන්ත දොඩන්වෙල, එස්.එස්.සී. ක්‍රීඩා සමාජයේ නායක දිමුත් කරුණාරත්න, කඳුරට කුඩ ඉන්ඩස්ටී්‍රස් පුද්ගලික සමාගමේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී රීසා තාහීර්, මූල්‍ය කළමනාකරු එම්.එම්. රිස්ලාන් සහ ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙළෙඳ කළමනාකරු ලක්ෂ්මන් නානායක්කාර අනුග්‍රාහකත්වය පිළිබඳ චෙක්පත හුවමාරු කරගත් අයුරු

ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන එස්.එස්.සී. ක්‍රීඩා සමාජයේ නිල ඇඳුම් සපයන්නා ලෙසින් වසර 118ක කීර්තිමත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන එස්.එස්.සී. ක්‍රීඩා සමාජයට නැවත වරක් සිය අනුග්‍රාහකත්වය ලබාදීමට කඳුරට කුඩ ඉන්ඩස්ටී්‍රස් පුද්ගලික සමාගම සාඩම්බරව ඉදිරිපත් වී සිටී.

තම අනුග්‍රාහකත්ව කාලය තුළ දී එස්.එස්.සී. ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනකුම ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙමින් ජාතියට ඉමහත් ගෞරවයක් ගෙනදීමට සමත් වූහ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරන්තරයෙන්ම ගුණාත්මකභාවය හා ඉහළ ප්‍රමිතිය අපේක්ෂා කරන මේ ගෞරවාන්විත ක්‍රීඩා සමාජය සමග අත්වැල් බැඳගැනීමට අවස්ථාව ලැබිම අප කඳුරට කුඩ සමාගමේ ගෞරවයට සහ ආඩම්බරයට හේතුවක්.” කඳුරට කුඩ ඉන්ඩස්ටී්‍රස් පුද්ගලික සමාගමේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී රීසා තාහීර් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.