සුරියවැව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප‍්‍රදේශයේ පානීය ජලය නොමැති සියලුම ප‍්‍රදේශ වෙත මේ මස අවසන් වන විට පානීය ජලය ලබා දිමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස නිවාස හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍ය සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දි තිබේ.

ඒ අනුව ප‍්‍රතිපාදන නොමැතිව හෝ වෙනත් හේතුවක් මත අතරමග නැවතී තිබෙන පානීය ජල ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා දීමට නියමිතය.

පසුගිය දින සුරියවැව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

නුවන් ජයසේකර- සූරියවැව