2017 ගෝලීය සාම දර්ශකය අනුව ලෝකයේ රටවල් 163ක් අතරින් ශී‍්‍ර ලංකාව 80 වැනි ස්ථානය සහ දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ 2වැනි ස්ථානය ලබා ගෙන තිබේ.

සමස්ථ ලකුණු ගණන 2.019ක් වන අතර එය පසුගිය වසරට වඩා 0.116ක වැඩි වීමකි.

පසුගිය 2016 වසරේ ගෝලීය සාම දර්ශකය තුළ ලෝකයේ රටවල් 163ක් අතරින් ශී‍්‍ර ලංකාවට හිමි වී තිබුණේ 97 වැනි ස්ථානය වන අතර දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ 4 වැනි ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබුණි.

පසුගිය වසරේ ලබාගෙන තිබුණු සමස්ථ ලකුණු ගණන 2.133ක් වන අතර එය පසුගිය වසරට වඩා 0.053ක වැඩි වීමකි.

ගෝලීය සාම දර්ශකයට අනුව 2008 වසරේ සිට ලෝකයේ වඩාත් සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස අයිස්ලන්තය පළමුවැනි ස්ථානයට පත්ව සිටියි.

දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ වඩාත් සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස පළමු වැනි ස්ථානය භූතානයට අයත් වන අතර බංග්ලාදේශය 3 වැනි ස්ථානය, නේපාලය 4 වැනි ස්ථානය, ඉන්දියාව 5 වැනි ස්ථානය සහ පාකිස්ථානය 05, ඇෆ්ගනිස්ථානය 06වැනි ස්ථාන ලබාගෙන තිබේ.

ගෝලීයස සාම දර්ශකය සඳහා රටවල් සහභාගි කර ගැනීමේදී ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම එම රටවල දේශපාලන, ආර්ථික හා මූල්‍ය තත්ත්වයේ ස්ථාරත්වය ප‍්‍රධාන මිණුම්දණ්ඩක් ලෙස භාවිතා කරනු ලබයි.

ආර්ථික විද්‍යාව හා සාමය සඳහා ආයතනය විසින් 2007 වසරේ සිට ගෝලීය සාමය සම්බන්ධයෙන් මෙම සමීක්ෂණය අඛණ්ඩව සිදුකරනු ලබයි.

එය ගෝලීය සාමය සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ සිදුකරනු ලබන ප‍්‍රධාන පෙළේ සමීක්ෂණයක් වන අතර එම වාර්තාවේ ලෝකයේ රට රටවල සාම ප‍්‍රවණතා, ආර්ථිකය හා පුළුල් දත්ත මත පදනම්ව විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

ආර්ථික විද්‍යාව හා සාමය සඳහා ආයතනය ස්වාධීන, අපක්ෂපාතී හා ලාභ නොලභන ආයතනයක් වන අතර මානව යහපැවැත්ම සහ ප‍්‍රගතිය සඳහා සාමය ධනාත්මක ආයෝජනයක් ලෙස විශ්වාස කි‍්‍රයාකරනු ලබන ආයතනයකි.

එහි ප‍්‍රධාන කාර්්‍යාලය ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ සිඞ්නි සහ අනුබද්ධිත කාර්්‍යාල නිව්යෝර්ක්, බ‍්‍රසල්ස්, මෙක්සිකෝවේ සහ හරාරේ නගරවල පිහිටා ඇති අතර ජාත්‍යන්තරව අන්තර් රාජ්‍ය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතුව කරනු ලබයි.