ලෝකයේ අඩුවෙන්ම දුම් පානයට ඇබ්බැහි වුණු නව යොවුන් වියේ දරුවන් සිටින රට වශයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව පළමු වැනි ස්ථානයට පත් වී තිබේ. එ් එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලක හා නිවාරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් තරුණ තරුණියන්ගේ දුම්කොළ භාවිතය පිළිබඳ සිදුකරන ලද අධ්‍යයනයේදීය.

එම අධ්‍යයනයට අනුව ශී‍්‍ර ලංකාවේ නව යොවුන් දරුවන්ගේ දුම්පානයට ඇබ්බැහි වීම සියයට 1.7කි.

මෙම අධ්‍යයනය 2012 වසරේ සිට 2015 දක්වා කාලය තුළදී රටවල් 61ක නව යොවුන් දරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකර ඇත. අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගි වුණු රටවල් 30ක පමණ නව යෞවනයන්ගේ දුම්පානයට ඇබ්බැහි වීම පිරිමි දරුවන් සියයට පහළොවක් හා ගැහැනු දරුවන් සියයට අටක් පමණ වේ. මෙම අධ්‍යයනයට අනුව නව යෞවනයන්ගේ දුම්පානයට ඇබ්බැහි වීමේ වැඩිම අගය වන සියයට හැට එකයි දශම හතරක ප‍්‍රතිශතයක් පෙන්නුම් කරන්නේ ටිමෝර් රාජ්‍යයෙනි.

දුම්පානය නිසා ලෝකයේ වසරකට මිලියන හයකට අධික පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත්වන අතර එයට වඩා වැඩි ප‍්‍රමාණයක් රෝගාබාධවලට ගොදුරු වේ.
තරුණ තරුණියන් ඉතාම බාල වයසේදී දුම්පානයට ඇබ්බැහි වීම නිසා ඔවුන් වැඩිහිටි වියේදී ඉතා ඉක්මනින් රෝගාබාධවලට හා මරණයට ගොදුරු වීමක් දැකිය හැකිය.

සමන්ති ඇලපාත