කාමර ප්‍රශ්නයක් හේතුවෙන් වැඩ භාර ගැනීමට නොහැකිව සිටි රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (19) සුබ මොහොතින් වැඩභාර ගැනීමට නියමිතව ඇත.

කොළඹ 01, ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයේ නැගෙනහිර කුලුනේ 36 වැනි මහ‍ලේ පිහිටි අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයේ දී පෙරවරු 11.45 ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් අමාත්‍යවරයා වැඩභාර ගැනීමට නියමිතය.

සිය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත් කාමර 9 කින් 6 ක්ම හදිසියේම කැබිනට් අමාත්‍ය කබිර් හෂීම් මහතාගේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදා ගැනීම හේතුවෙන් ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාට වැඩභාර ගැනීම කල් දැමීමට සිදුවිය.

ඉන් අනතුරුව අමාත්‍ය ‍ලේකම්වරයා මැදිහත් වී රාජ්‍ය අමාත්‍ය සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් පිළියෙල කර දීමට කටයුතු කළේ ය.

1994 වර්ෂයේ ප්‍රථමයෙන්ම මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා මේ වන විට නොකඩවා වසර 23 ක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු හා කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු වශයෙන් සේවය කර ඇත.

රුචිර දිලාන් මධුසංඛ