නව අමාත්‍ය ‍ලේකම් සංශෝධනයෙන් පසුව පත් කෙරවූ ‍ලේකම්වරුන් දෙදෙනකුට තවමත් එම ආයතනවල වැඩ භාර ගැනීමට නොහැකිව ඇත. අදාළ ආයතනවල ඇමැතිවරුන්ගේ විරෝධය ඊට හේතු වී තිබේ. ඒ අනුව අලුතෙන් ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සඳහා පත්කර සිටින පී. එස්. විතානගේ මහතාට අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විරෝධය දක්වා ඇති අතර, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාද සිය අමාත්‍යාංශයට පත් වුණු හිරානි වීරකෝන් මහත්මියට විරෝධය දක්වා ඇත.

මේ හේතුවෙන් අදාළ අමාත්‍යාංශ ‍ලේකම්වරුන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බවද වාර්තා වේ.

මීට පෙර සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශ ‍ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර තිබූ උදය සෙනෙවිරත්න මහතාටද රාජිත සේනාරත්න මහතා විරෝධය දැක්වීම නිසා ඔහුට ද වැඩ භාර ගැනීමට නොහැකි විය.

අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා විසින් එම අමාත්‍යාංශ සඳහා නව ‍ලේකම්වරු පත් කිරීමට කටයුතු කළේ ය.

දේශපාලන වාර්තාකරු