ජූලි 01 වැනිදා සිට වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි නියමිත ස්ථානවලට අමතරව තැන්තැන්වල නවත්වමින් මගීන් ගනු ලබන හා බස්සවන අන්තර් පළාත් බස්රථවල බලපත‍්‍ර තහනම් කරන ලෙස ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

නියමිත ස්ථානවලට අමතරව තැන තැන නවත්වන අන්තර් පළාත් බස්රථ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිසමේ පරීක්ෂක කණ්ඩායම් යෙදවීමටත්, එසේ බස් රථ නවත්වනු ලබන ස්ථාන නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව එම ස්ථානවලට CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති සවි කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍යාවරයා විසින් ජාතික ගමනාගමන කොමිසමේ සභාපති එම්.ඒ.පී. හේමචන්ද‍්‍ර මහතාට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

එමෙන්ම වසරක් පාසා බස්රථවල මාර්ග බලපත‍්‍ර අලුත් කිරීමේදී එවැනි නීති විරෝධී කි‍්‍රයා සිදු කරන බස්රථ සඳහා බලපත‍්‍ර අලුත් නොකිරීමටත් අමාත්‍යවරයා විසින් ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ජූලි 01 වන දා සිට කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලබන මෙම වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව ජාතික ගමනාගමන කොමිසම විසින් පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන් සහ සංගම් දැනුම්වත් කිරීමට නියමිතය.

පෞද්ගලික බස්රථ සේවාවේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන කි‍්‍රයාත්මක වේ.