අප්‍රේල් පළමුවැනිදා සිට සිදුකළ වැටලීම්වලින් වෙළෙඳසල් 850ට නඩු පවරා ඇති බව පාරිභෝගික  කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

දිවයින පුරා මෙම වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කළ බවත් එහිදී වෙළෙඳසල් 1130ක් පරීක්ෂාවට ලක් කළ බවත් පාරිභෝගික  කටයතු පිළිබඳ අධිකාරිය පැවසීය.
ඊයේ (20) දිනයේ අධිකාරිය කළ වැටලීම්වලට අනුව කොළඹ 15 ෆර්ගියුසන් පාරේ පිහිටි වෙළෙඳසලක තිබී තැළුණු සැමන් ටින් 2880ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර තැළුණු සැමන් ටින්වල ඇති පරණ ලේබල ගලවා නව ලේබල අලවා විකිŒමට සූදානම් කර තිබී ඇති බවද අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

ඉහත වෙළෙඳසලට එරෙහිව අධිකාරි පනතේ 30 වන වගන්තියට අනුව නඩු පැවරීමට කටයුතු සිදු කරන බව එම අධිකාරියේ සභාපති හසිත තිලකරත්න මහතා පැවසීය.

වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම, කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම, භාණ්ඩ සැඟවීම ඇතුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රකාශ කළ සභාපතිවරයා  මෙවැනි ක්‍රියා සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතොත් දන්වන ලෙසද ඉල්ලා සිටි.

එමෙන්ම විද්‍යුත් උපකරණ සඳහා වගකීම් සහතික නිකුත් නොකළ වෙළෙඳසල්වලට එරෙහිව ද නඩු පැවරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ඉදිරි දින කිහිපය තුළද අඛණ්ඩව වැටලීම් සිදුකරන බවත්  පාරිභෝගික  කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.