යුද්ධයෙන් ආබාධිත වූ රණවිරුවන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා ස්ථානගත කර ඇති ගාල්ල බූස්ස යුද හමුදා කඳවුර සහිත අක්කර 10ක ඉඩමෙන් අක්කර 05ක් අධිකරණ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා මූලික මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම නිසා කඳවුරේ ස්ථානගත කර ඇති ආබාධිත රණවිරුවන් බලවත් සේ නොසන්සුන් වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම කඳවුරේ පුනරුත්ථාපනය සඳහා යොමුකර ඇති ආබාධිත සොල්දාදුවන් හා නිලධාරීන් පිරිස 1300කට අධිකය. දෙනෙත් අඳභාවයට පත්වීමේ සිට අතපය හතරම අහිමි වීම දක්වා රණවිරුවන් මෙහි සිටින බව යුද හමුදා ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ගාල්ල බූස්ස කඳවුරේදී පුනරුත්ථාපනය ලබන එම ආබාධිත රණවිරුවන් ක්‍රීඩා, සංගීතය, වෘත්තීය පුහුණු, කියවීම වැනි විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට යොමු කර ඇති අතර ඒ සඳහා වන පහසුකම්ද මෙම කඳවුරේ ඉදිකර තිබේ.
මෙසේ මෙම කඳවුරු භූමියෙන් අඩක් අධිකරණ සංකීර්ණයක් සඳහා ලබා දීමෙන් මෙහි පුනරුත්ථාපනය ලබන රණවිරුවන්ගේ එම කටයුතු වලටද දැඩි බාධා එල්ල විය හැකි යැයි ප්‍රදේශයේ සිවිල් සංවිධාන හා යුද හමුදා අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග කියා සිටියේය.