පසුගියදා කොළඹ රාජකීය විදුහල් ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ පැවති සමස්ත ලංකා අවු.19 න් පහළ බැඩ්මින්ටන් ශූරතා තරගාවලියේදී කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය පරදා සුපිරි ඒ කොටසේ  ශූරතාවය දිනා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමත්විය.

කසුන් අමරසේනගේ නායකත්වයෙන් යුත් අවු. 19න් පහළ රිච්මන්ඩ් විදුහල් කණ්ඩායම වසර 21ට පසු ශූරතාවය දිනාගැනීමට හැකිවීම විශේෂත්වයකි.

ශූරතාවය දිනා රිච්මන්ඩ් පිල වමේ සිට දකුණට මිහිල් පන්සිළු, චමත් ඩයස්,  විනු පතිරණ, කසුන් අමරසේන (නායක), ටුමල්ෂ අමරසේකර, චිරාත් ඉ‍ලේපෙරුම, සලිල සමරසේකර

රිච්මන්ඩ් බැඩ්මින්ටන් නායක කසුන් අමරසේන  ශූරතාව ලැබූ අයුරු ඡායාරූපයේ
රිච්මන්ඩ් බැඩ්මින්ටන් නායක කසුන් අමරසේන
ශූරතාව ලැබූ අයුරු ඡායාරූපයේ