රේන්කෝ අනුග්‍රාහකත්වය ෆොක්ස්හිල් මෝටර්කේ‍රාස් සභාපති බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියන්ත සේනාරත්න වෙත ප්‍රදානය කරමින්.

ශ්‍රී ලංකා  යුදහමුදා පීඨය 25 වැනිවරටත් සංවිධානය කරන ෆොක්ස්හිල් සුපර්කේ‍රාස් තරගාවලිය හෙට (22)  දියතලාව නරියාකන්ද ධාවන පථයේදී පැවැත්වේ.  මෙවර ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයකු ලෙස රේන්කෝ (පුද්ගලික) සමාගමට අයත් “සිල්වර්” ඉදිරිපත් වීම කැපී පෙනේ.  ෆොක්ස්හිල් සුපර්කේ‍රාස් තරගාවලිය සඳහා මෝටර් රථ තරග 12ක් හා යතුරුපැදි ධාවන තරග 12ක් ඇතුළත්වන අතර වසරේ දක්ෂතම ධාවකයා හා යතුරුපැදිකරු වෙනුවෙන් විශේෂ කුසලතා පිරිනැමේ. ෆොකස්හිල් සුපර්කේ‍රාස් තරගාවලින් රජත ජයන්තිය සමරන මේ අවස්ථාවේ රජත යන අර්ථය ඇති රේන්කෝ සිල්වර් සන්නාමය අනුග්‍රාහකයකු වෙමින් ෆොක්ස්හිල් සුපර්කේ‍රාස් තරගාවලියේදී නිල වශයෙන් පාරිභෝගික ජනතාවට හඳුන්වාදීමට  කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව රේන්කෝ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අහමඩ් අරූස් පවසයි.