ඉන්දියාව ලබන මැයි මස 01 දා සිට රථවාහනවල හදිසි හැඟවුම් සංඥා පහන් දල්වා ධාවනය කිරීම තහනම් කර තිබේ.

ඇමතිවරුන් හා ජේ්‍යෂ්ඨ නිලධාරීන් සිය මෝටර් රථ ධාවනයේදී රතු පැහැති හදිසි හැඟවුම් සංඥා පහන් දල්වා නාද කරමින් මාර්ගයේ ඉඩ ලබා ගැනීම නිසා සාමාන්‍ය ජනතාව දුෂ්කරතාවයට පත් වන බැවින් මෙම නව නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කරන බව මුදල් අමාත්‍ය අරූන් ජාට්ලි විසින් සඳහන් කර ඇත.

නව නීතිය යටතේ ගිලන්රථ, ගිනි නිවන රථ, පොලිස් වාහන හා විශේෂිත අවස්ථාවල හදිසි රථ වාහනවලට පමණක් නිල් පැහැති පහන් දල්වා ධාවනය කිරීමට අවසර ලැබී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් එරට අගමැති නරේන්ද‍්‍ර මෝදි මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ “සියළුම ඉන්දියානුවන් විශේෂයි. සියළුම ඉන්දියානුවන් ඉතා වැදගත් පුද්ගලයන්” ලෙස දක්වා ඇත.

_95711719_c98fd32e-3e71-4966-8093-da97d83f9bb0iiii