විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බඳවාගැනීම් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරන ලෙස ඉල්ලමින් අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂු බළමන්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද විරෝධතා පා ගමන අද (04) වනදා කොළඹ 07 ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය කළා පීඨයේ සිට පාගමනින් කොටුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දෙසට යාමට තැත් කිරිමේදී පොලිසීය විසින් ඔවුන් විසුරුවා හැරි ආකාරය .

ඡායාරූප – කසුන් ප්‍රනාන්දු

udgoshana (9) udgoshana (8) udgoshana (7) udgoshana (5) udgoshana (3) udgoshana (4) udgoshana (2) udgoshana (1)