මේෂ කල්පනාකාරී වන්න
මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. ආදායම් ලැබුණද වියදමද ඉහළ යයි. විටෙක වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කටයුතුවලදී ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක නොවේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට බාධා අවහිරතා මධ්‍යයේ ක්‍රියා කිරීමටද සිදුවේ. කෙසේද වුවත් අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ඔබට ලැබෙනු ඇත. ගෙදර දොර කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තරමක් විමසිලිමත් වන්න. අනවශ්‍ය වාදභේදයන්ට පැටලීමෙන් වළකින්න. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.
ජය වර්ණය – රතු ජය අංකය – 09

වෘෂභ මිශ්‍රපලයි
හුදකලා කටයුතු කිරීමට කැමැතියි. එසේද වුවත් ආශ්‍රය කරන්නන්ගෙන් බරපතළ ලෙස කරදර, සිත් තැවුල් ඇතිකළ හැකි නිසා තරමක් ඉවසිලිමත්වද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී සිතට කිසිම සැනසීමක් ඇති නොවන නිසා බුද්ධිමත්වද, කල්පනාකාරීවද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. තමාගේ වියදමට සරිලන ආදායම ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. අනවශ්‍ය වාද විවාදයන්ට පැටලීමෙන් වැළකිය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. තමාගේ සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – නිල් ජය අංකය – 06

මිථුන ලාභදායකයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට සුළු සුළු බාධා අවහිරතා, ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ද උදා කළ හැකි නිසා තරමක් විමසිලිමත්වද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුය. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. කෙසේද වුවත් ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ලාභදායක තත්ත්වයක් උදා කරයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට එළැඹීම තුළ වාසිදායක, ලාභදායක තත්ත්වයක් උදාකර ගනී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටීම අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක.
ජය වර්ණය – කොළ ජය අංකය – 05

කටක මිශ්‍රපලයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම් අයහපත් නොවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග කිහිපයක් සාර්ථක කරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා කරයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී යම් යම් අවහිරතාවන්ට ඉඩ නැත්තේද නොවේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවුණද විටෙක වචන පාවිච්චියේදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. තමාගේ සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුය.
ජය වර්ණය – ක්‍රීම් පාට ජය අංකය – 02

සිංහ කලබල සහිතයි
තවදුරටත් රාහු ලග්නයේද ශනි පස්වැන්නේද ගෝචර වීම තුළ වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තරමක් බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. කෙසේද වුවත් අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ කිසියම් ප්‍රමාණයකට හෝ තමාගේ කටයුතු ලෙහෙසියෙන්ද, පහසුවෙන්ද ඉටුකරගත හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදාකරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තරමක් විමසිලිමත් විය යුතුයි. වාද භේදයන්ට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක.
ජය වර්ණය – රතු ජය අංකය – 01

කන්‍යා සමපලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී එක්තරා ප්‍රමාණයකට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද උදාකරගත හැක. එහෙත් යම් යම් ප්‍රමාදතාවන්ට ඉඩ නැත්තේද නොවේ. එම නිසා තරමක් බුද්ධිමත්වද, කල්පනාකාරීවද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ අංශයන් තුළින් ආදායම් ලැබිය හැක. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සාමාන්‍ය අන්දමට වැඩ කටයුතු සිදුවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුත්තේය. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට වැඩි අවධානයක් යොමුවනු ඇත. ඒ තුළින් සහනයක්ද, සැනසීමක්ද උදා කරනු ඇත.
ජය වර්ණය – කොළ ජය අංකය – 05

තුලා බාධා සහිතයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් යහපත් වේ. ලාභ ප්‍රයෝජන ගෙනදේ. එහෙත් ආදායම් ලැබුණද වියදම් අධික වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. එසේද වුවත් විටින් විට අන්‍යයන්ගෙන් බාධා අවහිරතා එල්ල වනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතුද සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. ආගමික සහ සමාජයීය කටයුතුවලට වඩාත් යොමුවේ. ඒ තුළින් සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබාගනී. උත්සවවලට, ප්‍රියසම්භාෂණවලට යොමුවේ. විදේශගත වීම්වලට ඉඩ පවතී.
ජය වර්ණය – නිල් ජය අංකය – 06

වෘශ්චික මිශ්‍රපලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. අන්‍යයන්ගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවී ආදායම් මාර්ග වර්ධනය කරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පුළුවන. ගමන් බිමන් අධික වේ. ආගමික අංශයට වැඩි නැඹුරුවීමක් පෙන්වයි. තම ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – රතු ජය අංකය – 09

ධනු  ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබේ
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. වාසි සහගත ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී සුළු සුළු බාධා, අවහිරතා ඉස්මතු කරනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වෙහෙස මහන්සි විය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් සුබදායකයි. උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ආගමික සහ සමාජයීය අංශයට නැඹුරුව ක්‍රියා කරනු ඇත. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – රතු ජය අංකය – 09

මකර ශුභා’ශුභ තත්ත්වයක්
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට සුළු සුළු බාධා අවහිරතාවන්ට ඉඩ නැත්තේද නොවේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. ආර්ථිකය සහ මුල්‍යමය කටයුතු යහපත්ය. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. වාසි සහගත තත්ත්වයක් පෙන්වයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් යහපත්ය. දියුණුවක් ගෙනදේ. ඉගෙනීමේ කටයුතුවලදී වෙනදාට වඩා කිසියම් උනන්දුවක් පෙන්වයි.උත්සාහය සහ කැපවීම පවතී. වෙනදාට වඩා ගමන් බිමන් අධිකයි. නමුත් ඒවායින් එතරම්ම ප්‍රයෝජනයක් උදා නොවේ.
ජය වර්ණය – නිල් ජය අංකය – 08

කුම්භ වාසිදායකයි
ආර්ථික වශයෙන්ද, මුදල්මය වශයෙන්ද සුබදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් යහපත්ය. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග උදාකරගත හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය සහ කැපවීම තුළ කිසියම් අන්දමක සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් පසුවිය යුතුයි. ඉගෙනීමේ කටයුතුවලදී සුබදායක වේ. අලුත් විෂයයන් කිහිපයක් හැදෑරීමට ඉඩ සැලසේ. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබාගනී.
ජය වර්ණය – නිල් ජය අංකය – 06

මීන බුද්ධිමත් විය යුතුයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී උසස් නිලධාරීන්ගේ අවධානය ඔබ වෙත යොමුවිය හැකි නිසා බුද්ධිමත්වද, උත්සාහයෙන්ද වැඩ කටයුතුවල නියුක්ත වීම අවශ්‍යයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. තමාගේ වියදමට සරිලන ආදායම් ලබයි. මිල මුදල් ඉතිරිකර ගැනීමේ උනන්දුවක් පවතී. තමාගේ ගෙදරදොර හා යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. විටෙක ආකූලතා ව්‍යාකූලතාවන්ට ඉඩ මතු කරන බැවිනි. අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. වෙහෙස ඇති ගමන් බිමන් බහුලයි.
ජය වර්ණය – රන්වන් ජය අංකය – 03

 

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී ජී.ඇම්. ගුණපාල