ඉතාලියේ පාවහන් නිෂ්පාදකයකු වන ඇන්ටෝනියෝ වියෙට්‍රි රනින් සෑදූ පාවහන් නිෂ්පාදනය අරඹා ඇත. මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ පිරිසිදු රන් භාවිත කරමින් මෙම පාවහන් නිර්මාණය කිරීමයි. මෙම පාවහන් යුගලයකට රත්රන් ග්‍රෑම් 230ක් යොදා ඇති බව පැවසේ.

ඔහු පවසා ඇති අන්දමට පසුගිය වසරේ හඳුන්වා දුන් මෙම විශේෂිත පාවහන්වලට පිරිමි මෙන්ම කාන්තා පක්ෂයෙන්ද වැඩි ඉල්ලුමක් ඇත. මෙසේ රත්රන් සහිතව නිපදවෙන පාවහන් අරාබි රටවල්වල වෙළෙඳ‍පොළ ඉලක්ක කර නිපදවූවක් බව පැවසේ. එක් පාවහන් යුගලයක මිල යුරෝ 25,000ක් වන අතර ඒවා ඉල්ලුම් කළ පුද්ගලයින් සඳහා හෙලිකොප්ටර් මගින් ගොස් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත. ඉල්ලුම්කරුගේ පයේ ප්‍රමාණය මැන බැලීම සඳහා වියෙට්‍රි 3ච් ස්කෑන් ක්‍රමය භාවිත කිරීම තුළින් පාවහන් පාරිභෝගිකයාට සරිලන ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීමද විශේෂත්වයකි.