ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ 1999 සිට සේවයේ යෙදී සිටියදී ලැබුණ චීන රහස් තොරතුරු වසන් කිරීම හේතුවෙන් හැට හැවිරිදි කැන්ඩේස් මාරි ක්ලෙයිබොර්න්ට එරට අධිකරණය අධි චෝදනා එල්ල කර ඇත. ඇය එෆ්බිඅයි රහස් ඔත්තු සේවාවට රහස් තොරතුරු ලබා නොදීම හේතුවෙන් එම ආයතනයේ රාජකාරිවලට බාධා එල්ල වූ බවද එම චෝදනාවේ සඳහන් වේ.

ඇය 1999 සිට එම දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය සඳහා එක්ව ඇති අතර චීනය ඉරාකය සහ සුඩානයේ සේවය කර ඇත. මෙම කරුණු හෙළිවීමත් සමග ඇයට මේ වන විට අධිකරණය අධි චෝදනා පත්‍රයක් භාර දී ඇත.

පසුගිය අඟහරුවාදා එෆ්බිඅයි රහස් ඔත්තු සේවාව ඇය අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇත. එහිදී ඇය එම චෝදනා සියල්ල ප්‍රතික්‍ෂේප කර ඇතැයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි. ඇය මෙම චීන රහස් තොරතුරු හෙළි නොකර සිටීම වෙනුවෙන් ඇයට චීනයෙන් ඩොලර් දහස් ගණනක් ලබා දී ඇති බවත්, රහස් ඔත්තු සේවා කළ පරීක්ෂණවල දී හෙළි වී ඇත.