වැඩිම වේගයෙන් ධාවනය කළ හැකි මෝටර් රථය ඩුබායි ‍පොලිසිය සතු කර ගැනීම මගින් එම ‍පොලිසිය ගිනස් වාර්තා ‍පොතට ඇතුළත් වී ඇත. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කර ඇති අන්දමට මෙම මෝටර් රථය පැයට කිලෝ මීටර් 407 ක වේගයෙන් ධාවනය කිරීමේ හැකියාවක් ඇත.

සුඛෝපභෝගී රථයක් වන බුගාටි වේරොන් නමැති මෙම රථ ඩුබායිහි සංචාරක ‍පොලිස් බළඇණියේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

අශ්වබල 1000 ක් සහිත සිලින්ඩර් 16කින් යුත් මෙම රථය පණගැන්වී තත්පර 2.5 ක් පමණ සුළු මොහොතකින් කිලෝ මීටර් 97 ක වේගයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහිතය. සංචාරක ‍පොලිස් බළඇණිය සතුව ඇති මෝටර් රථ 14 න් වැඩිම වේගයක් සහිත වාහනය මෙය වේ.

දැනට ලොව සියලු රටවල සංචාරක ‍පොලිස් බළඇණි කිසිවකත් මෙවන් අධිවේගී වාහන භාවිත නොවීම නිසා ඩුබායි ‍පොලිසිය මෙම ගිනස් වාර්තාවට හිමිකම් ලබා ඇත.