ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ මෑන් පවර් සේවකයන් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා කොළඹ කොටුව ටෙලිකොම් ආයතනය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණි.

ටෙලිකොම් මෑන් පවර් අරගල සහයෝගතා ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම උද්ඝෝෂණය ඊයේ (20) පවත්වන ලදී.

ඡායාරුපය – සස්සඳ ලියනආරච්චි

t2t3t4