කුලියාපිටියේ ඉදිකෙරෙන වොක්ස්වැගන් කර්මාන්තශාලාව සඳහා ලබා දී ඇති ඉඩම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉල්ලා රාවණා බලය සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමි ඇතුළු ස්වාමින්වහන්සේලා පිරිසක් විසින් මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මහා භාරකාර නීතිඥ තරංඟනී දිසානායක මහත්මිය වෙත සංදේශයක් බාර දී ඇත.

මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තිබුණු මෙම ඉඩම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් පවරාගෙන අදාල කර්මාන්තශාලාව ඉදිකිරීම සඳහා ලබා දී තිබේ.

මෙම සංදේශය බාර දීම ඊයේ (20) සිදුවිය.

ඡායාරූප – ඒශාන් දසනායක

rr2RRrr3r5