රටම ආවරණය වන පරිදි සෑම ග‍්‍රාමසේවා වසමක් වෙනුවෙන්ම රුපියල් ලක්ෂ පහක නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක‍්‍රියාවට නැංවීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළට අනුව ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග‍්‍රාමසේවා වසම් 51 සඳහාම රුපියල් ලක්ෂ 255 ක මුදලක් වෙන්කිරීම සිදුවේ. මේ සඳහා නව ව්‍යාපෘති හඳුනා ගැනීම හා ඒවාට අදාළව ගම් මට්ටමින් කළ යුතු සංවර්ධන යෝජනාව ප‍්‍රමුඛතාව හඳුනා ගැනීමේ සංවර්ධන කමිටු රැුස්වීමක් පසුගියදා ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදුකළ අතර ඒ පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙනි. ඒ සඳහා දකුණු පළාත් මන්ත‍්‍රී ජයසිරි නානායක්කාර, ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන් ඇතුළු ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලන අධිකාරිය, රජයේ නිලධාරීහු සහ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් එක්වූහ.

මෙහි දී විශේෂ අවස්ථාවක් වූයේ සියලූ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරමින් සංවර්ධන කමිටු රැුස්වීම සඳහා එක්වූ ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලන නියෝජිත පිරිස විසින් ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වෙන කිසි දිනක නොවුණු ආකාරයක සංවර්ධනයක් මේ වන විට උදාවී ඇති බව ප‍්‍රායෝගිකව දක්නට ලැබෙන බව පවසා කමිටුවේ සම සභාපති හා පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා වෙත පැසසුම් එක්කළහ.

rgr