මේෂ වියදම් වැඩියි
අන්‍යයන් සමග කටයුතු කිරීමේ දී තරමක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි. කෙසේද වුවත් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ ආර්ථික දියුණුවක් ගෙන දේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී සුළු සුළු බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැක. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුග දිවිය සම්බන්ධ කටයුතු ද සාමාන්‍ය අන්දමට කර ගනී. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශම් සහිත විය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා කරනු ඇත. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය : 09

වෘෂභ ලැබිම් අඩුයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය, උපකාරය ලැබිම තරමක් අසීරු වන නිසා කල්පනාකාරීවද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කරන්න. නොඑසේ නම් ආකූලතා, ව්‍යාකූලතා ඉස්මත් කළ හැක. මිල මුදල් ලැබිම තරමක් ප්‍රමාද වේ. බාධා අවහිර තා ඇති වේ. තමාගේ වැඩකටයුතු බහුල වීම තුළ වියදම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී විමසිලිමත් විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට සමගිය, උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. ආගමික සහ සමාජයීය අංශයන්ට නැඹුරුවීම තුළ සහනයක් සැනසීමක් ලබනු ඇත.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 06

මිථුන මිශ්‍රඵලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකර ගනී. සුළු සුළු බාධා අවහිරතා නැත්තේද නොවේ. ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත්ය. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත් වේ. එසේද වුවත් විටෙක පහසුවෙන් බේරුමක් කරගත හැකිව තිබෙන අවුල් වියවුල්වලට පැටලීමේ ඉඩක් නැත්තේ ද නොවේ. ගෙදරදොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි.
ජය වර්ණය : කොළ, ජය අංකය: 05

කටක සමඵලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී කාර්යබහුල වීම තුළ වැඩකටයුතු කිහිපයක් අතපසු වීමටද ඉඩ පවතී. එම නිසා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා, ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. තමාගේ වැඩකටයුතු කෙරෙහි උසස් නිලධාරින්ගේ අවධානය යොමු විය හැක. එම නිසා කල්පනාකාරී වන්න. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පාලනය කරගත යුතුයි. නොඑසේ නම් ණයතුරුස් වීමට ඉඩ පවතී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මූත්‍රා දෝෂාදියට ඉඩ පවතී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා, අවහිරතා ඇති නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. ගමන් බිමන් අධික වේ.
ජය වර්ණය : ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය : 02

සිංහ ශුභයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් කටයුතු කිරීමේදී යහපත් වේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වශයෙන්ද, මූල්‍යමය වශයෙන්ද සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. කෙසේද වුවත් විටෙක අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතු වීම තුළ වියදම් පක්ෂය ඉහළ යන බැවින් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී යහපත් බවක් පෙන්නුවද, විටෙක තරමක් කලබලකාරී වනු ඇත. ගමන් බිමන් අධික වේ. විටෙක අනපේක්ෂිත ගමන් බිමන්ද, වේ. ගෙදරදොර කටයුතු තරමක් අතපසු විය හැක. කෙසේද වුවත් සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි තරමක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය : 01

කන්‍යා ප්‍රමාදවීම්
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ශුභදායක ප්‍රතිඵල ලැබිම ප්‍රමාද වේ. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට නොලැබේ. විරුද්ධවාදීන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි ඔබ දක්වන ආකල්පයන් බිඳ දැමීමට ඔවුන් සමත්වන නිසා අලුත් ප්‍රබල සැලසුම් සහ අදහස් කිහිපයක් අලුතින් සකස් කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම් ශුභදායක නැත. ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක නොවේ. ගෙදර දොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. සමගිය, සාමයට එතරම් බලනොපායි. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශයේ නියුක්තව සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය කෙරෙහි වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : කොළ, ජය අංකය: 05

තුලා සමඵලයි
ආර්ථික වශයෙන්ද මූල්‍යමය වශයෙන්ද ශුභදායක පරිසරයක පවතී, විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික ලාභ සපයා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට විවිධ අංශයන්ට යොමුවී ලාභ අපේක්ෂාවෙන් ක්‍රියා කළ හැක. වෘත්තීය හා රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු සාර්ථක වේ. ඔවුන්ගේ අධාරයන්, උපකාරයන්ද ලැබේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත් වනු ඇත. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයන්හි නියුක්ත අයට වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ගමන් බිමන් අධිකයි. ආගමික අංශයන්ද, සමාජයීය කටයුතුවලට ඉදිරිපත් වී කටයුතුවල යෙදීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබේ.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය

වෘශ්චික ශුභදායකයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී කාර්යබහුලත්වයක් ඇති වේ. ඒ තුළ අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු කිහිපයක්ද අතපසු වීමේ ඉඩ පවතින නිසා තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. කෙසේද වුවත් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. ගමන් බිමන් තරමක් අධික වේ.
ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය :09

ධනු කල්පනාකාරී වන්න
සෙනසුරු ලග්නයේ ගෝචරය වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ප්‍රමාදතාවන් ද ඇති කළ හැකි බැවින් තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. උත්සාහය හා කැපවීම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ද ලැබිය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදාකරනු ඇත. වියදම් පක්ෂය ඉහළ යා හැකි බැවින් තරමක් ප්‍රවේශම් වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.
ජය වර්ණය : රන්වන්, ජය අංකය : 03

මකර වාසි ගෙන දේ
පවත්නා ග්‍රහ ගෝචරය තුළ ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ඉතාමත් ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා කරයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන් තුළින් ආදායම් මාර්ග උදාකරගත හැක. මුදල් ලැබුණද, වියදම් අධිකයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්‍ෂේත්‍රයේදී ශුභයි. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු ලෙහෙසෙියෙන්ද, පහසුවෙන්ද කරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවලකිසියම් දියුණුවක් ලබයි. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ ලැබේ. ආගමික සහ සමාජයීය ක්‍ෂේත්‍රයට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ද සහනයක්ද ලබාගත හැක.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 06

කුම්භ ශුභදායකයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී වඩාත් යහපත් ප්‍රතිඵලයක්, ස්වකීය උත්සාහය තුළ ලබනු ඇත. අලුත් කටයුතු කිහිපයකට ඉඩ අවස්ථාව සැලසේ. සැලසුම් සකස් වේ. විදේශගතවීම්, විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු යහපත් වේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් වඩාත් ශුභයි. විවිධ අංශයන් තුළ ආදායම් මාර්ග පුළුල් කර ගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. වාසි ගෙන දේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාමාන්‍ය වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. අලුත් යමක් කෙරෙහි අවධානය යොමු වේ. ආගමික සහ සමාජයීය වශයෙන් වඩාත් හිත් යොමුවන අතරම ඒ තුළ සහනයක්ද, ලබයි.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 08

මීන සමඵලයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. තමාගේ වියදමට සරිලන ආදායම් ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. වාසි ගෙන දේ. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂය පාලනය කර ගැනීම තරමක් අසීරුයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. උසස් අයගේ ආධාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගත හැක. ලෙහෙසියෙන්. පහසුවෙන් තම කටයුතු සිදු වේ. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා, ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.
ජය වර්ණය : රන්වන්, ජය අංකය : 03