“හෝලි” කියන්නේ ඉන්දියාවේ වසන්ත උත්සවය. මේක සතුට – සිනහව උතුරා යන උත්සවයක් කිව්වත් වැරදි නැහැ. හෝලි උත්සවය යෙදෙන්නේ හැම වසරකම මාර්තු දෙවැනි සති අන්තයට. ඉන්දියාවේ මේ වසරේ හෝලි උත්සවය පවත්වන්නට යෙදුණේ පසුගිය සති අන්තයේ දීයි.

හෝලි උත්සවයේ මුල් කොටස ආගමික චාරිත්‍ර හා සම්බන්ධයි. දෙවැනි කොටස හරිම ක්‍රීඩාශීලීයි. ඒ කියන්නේ එකිනෙකා වර්ණවත් කුඩුවලින් දමා ගසා ගනිමින් සහ අනිත් අයගේ ප්‍රහාරවලින් හැංගිලා දිවයන්න ‍පොරකමින් තමයි දවසම ගවෛන්නේ. හෝලි උත්සවය දවසට රසම රස කැවිලි එකිනෙකා අතර බෙදා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා.

ඉන්දියාවේ බොලිවුඩ්පුරයේ ජනප්‍රිය තරු හෝලි උත්සවය සමරපු හැටි ගැන පින්තූර එකතුවක් තමයි මේ. බලන්න මේ මුහුණු හරියට හඳුනාගන්න පුළුවන්ද කියලා…

සෝනාක්ෂිගෙන් හාද්දක්
සෝනාක්ෂිගෙන් හාද්දක්
තමන්නා භාටියා අතේ ආයුධයක් ද?
තමන්නා භාටියා අතේ ආයුධයක් ද?
විද්‍යාබාලන් සූදානම්
විද්‍යාබාලන් සූදානම්
සොෆියා හයාත් එදත් බිකිණියෙන්
සොෆියා හයාත් එදත් බිකිණියෙන්
දීපිකා පදුකෝන්ට හරිම හිනා
දීපිකා පදුකෝන්ට හරිම හිනා
රිතික් රෝෂන් අඳුනගත්තාද?
රිතික් රෝෂන් අඳුනගත්තාද?
සනී ලියෝනි සුපුරුදු ඉරියව්වකින්
සනී ලියෝනි සුපුරුදු ඉරියව්වකින්
අයිෂ් සහ අභිෂේක් සිය දියණිය සමග හෝලි සමරපු හැටි
අයිෂ් සහ අභිෂේක් සිය දියණිය සමග හෝලි සමරපු හැටි

aishwarya

සරාගී පූනම් පාණ්ඩේ හෝලි දවසෙත් උණුසුම්
සරාගී පූනම් පාණ්ඩේ
හෝලි දවසෙත් උණුසුම්

සඳමාලි වර්ණසූරිය