හම්බන්තොට වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීම නවතන ලෙස ඉල්ලමින් වරාය රැක ගැනීමේ වෘත්තිය සමිති පෙරමුණ විසින් සංවිධානය කල විරෝධතාවයක් අද (13) කොළඹ කොටුව වරාය පිවිසුම ඉදිරිපිට පැවැත්විය.

ජායාරුපය – සස්සඳ ලියනආරච්චි

waraya (2) waraya (1)