ලොව ප්‍රථම වරට මිනිස් අක්මාවක් බද්ධ කළ ශල්‍ය වෛද්‍ය තෝමස් ස්ටාර්සි (90) මියගොස් ඇත. 1963දී ප්‍රථම වරට ඔහු විසින් අක්මාවක් බද්ධ කරන ලද එම රෝගියා ශල්‍යකර්මයෙන් දින කිහිපයකට පසු  මරණයට පත්ව ඇත.

ශල්‍යකර්මය අසාර්ථක වුවද එයින් නොනැවතී සිය පර්යේෂණ පැවැත්වූ ඔහු සාර්ථකව අක්මාවක් 1967දී බද්ධ කර තිබේ. ඔහුගේ මෙම නව සොයාගැනීම හේතුවෙන් මේ වනවිට අක්මා බද්ධ සැත්කම් මගින් ජීවිත ගැලවී ඇති පිරිස දහස් ගණනකි.