මාලබේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු මාලබේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහි සංගම් කිහිපයක් ඒකාබද්ධව පැවැත් වූ විරෝධතා පා ගමනක් කොළඹ ජාතික රෝහල අසල සිට කොළඹ විහාර මහාදේවී උද්‍යානය දක්වා අද (03) පැවැත්විය.

ඡායාරූප – ඒශාන් දසනායක

saitam (4) saitam (1) saitam (3)